Onze opleidingen

De VSA organiseert één recurrente basiscursus "Verhalen beter schrijven & begrijpen", en diverse eenmalige, meer specifieke cursussen rond narrativiteit en aanverwante deelaspecten.
Ontdek ze hieronder. 

Didactische Kenmerken


Modulaire opbouw

De VSA cursus "Verhalen beter schrijven & begrijpen" is modulair opgebouwd. In een eerste module "Boeiende verhalen & scenario's" leer je enkele basisbegrippen kennen om een verhaal op een meer eenduidige manier te beschrijven en te evalueren. Deze basisbegrippen verwijzen naar verteltechnieken die je kunnen helpen om een vertelling boeiend te maken en te houden. In deze module leer je ook schrijfmethodes kennen om een (vooral langer) verhaal van A tot Z uit te schrijven.

Deze eerste module bereidt je voor op twee vervolgmodules: module II de Narratieve Kortfilm en module III de Lange Speelfilm. De VSA plant ook nog een vierde module Scenario's voor TV-reeksen voor, maar die zit nog in de ontwikkelfase. Bezoek daarom nu en dan eens de opleidingskalender om te zien of en wanneer deze module wordt georganiseerd.

Seminars, workshops, en hybride cursussen

De VSA sessies gebruiken drie werkvormen: seminars, workshops, en hybride cursussen.

Een seminar legt de nadruk op kennisoverdracht. Begrippen, technieken en methoden worden uitgelegd en geïllustreerd a.d.h.v. filmfragmenten en scenario-voorbeelden. Een workshop legt de nadruk op praktijk: schrijven, analyseren en evalueren. Zgn. hybride cursussen wisselen beide werkvormen met elkaar af.

De eerste module wordt dus in twee werkvormen aangeboden: een 3-daags seminar en een 6-daagse hybride werkvorm. Voor meer info over de 3-daagse, klik hier. Voor meer info over de 6-daagse, klik graag hier. De modules II "narratieve kortfilm" en III "lange speelfilm" daarentegen zijn workshops. Hier leer je de in module I uitgelegde verteltechnieken en schrijfmethoden "al doende" toepassen via de ontwikkeling van een scenario voor een narratieve kortfilm en een lange speelfilm. M.a.w., - en hierover bestaat soms al eens een misverstand -, het schrijven van een scenario voor een kortfilm of een lange speelfilm is niet zozeer of niet enkel een einddoel op zich, maar ook en vooral een middel om de in module I uitgelegde verteltechnieken en schrijf/analyse-methodes al doende te leren toepassen. Voor info over module II, klik hier. Meer info over module III vind je hier.

On-line vs on-campus

Seminars worden enkel on-campus aangeboden. Workshops worden zowel on-line (via Teams) als off-line georganiseerd. Hybride cursussen kunnen integraal on campus georganiseerd, of alternerend off-line (bv. seminar-gedeelten) en on-line (bv. workshop-gedeelten) doorgaan.