Onderzoek en publicaties

Hierna volgen enkele meer specifieke onderzoeksonderwerpen die passen in dit ruimere kader:

- Narrativiteit en cognitieve studies, retorische studies, socio-psychologische studies, interculturele studies, evolutionaire studies, esthetische studies, …

- Vertellen en vormen van publieksbetrokkenheid (empathie en andere)

- Personage-ontwikkeling, verteltechnieken, en media psychologie

- Narrativiteit en invloed-studies (bv. vertaling, adaptatie, en andere vormen van intertekstualiteit)

- Narrativiteit en kunst, kunde en wetenschap

- …

BIBLIOGRPAHY

 BOOK REVIEWS

ESSAYS